9. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od  22.2.2015  do   1.3.2015

 

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle
22.2

1.NEDĚLE  POSTNÍ –     Sbírka na Haléř sv. Petra 

8:00
Zlobice

Za živou a + rodinu Brablcovu a Lízalovu

9:15
Počenice

Za farniky, za duchovní rozkvět farnosti

10:14
Rataje

Za + Marii a Oldřícha Ivánkovy, + rodiče z obou stran a duše v očistci

pondělí
23.2

Postní doba

        

Za + rodiče Bubelovy, syna Antonína, duše v očistci a pomoc Boží pro živou rodinu

úterý
24.2

Postní doba

17:00
Rataje

Za + rodiče Sáblíkovy, jejich děti, 2 vnuky a živým rodinám ochranu a pomoc Boží

 středa
25.2

Postní doba

17:00
Rataje

Na úmysl darce

čtvrtek
26.2

Postní doba

17:00
Tetětice

Na daný úmysl

18:00
Zlobice

Za + rodinu Řezníčkovu a Zapletalovu a duše v očistci

pátek
27.2

Postní doba

17:00
Rataje

Za + Vladimíru Koláčkovu

sobota
28.2

Mše z následující neděle

17:00
Věžky

 

Na daný úmysl

neděle
1.3

2. NEDĚLE  POSTNÍ                 

8:00
Zlobice

Za + Františku Vojáčkovu a + rodinu Zapletalovu

9:15
Počenice

Za + Antonína Trávníčka, + sestru, rodiče a za živou rodinu

10:45
Rataje

Za + Marii Hajdovou, + manžele Kadlecovy a manžele Martincovy

1.    Popeleční středou jsme  vstoupili do doby postní, která je obdobím přípravy na Velikonoce. Doba postní  nás vybízí k sebeovládání, kajícnosti a odčiňování          hříchů.

2.    V postní době se modlíme místo svatého růžence modlitbu křížové cesty, zvláště v pátek a v neděli.

3.    Pobožnost Křížové cesty:
        RATAJE – v pátek o 16:30 hodin, v neděli po mši svaté.
        ZLOBICE: v neděli ve 14:00 hodin
        POČENICE:  v neděli po mši svaté.
                                                                                                    Jste moc zváni.

4.    Ve čtvrtek 26. února v klášteře sester svatého Kříže v Kroměříži bude setkání děkanátní rady a postní duchovní obnova pro kněze a jáhny děkanátu.                    Prosíme o modlitbu.

Přeji Vám požehnáný týden

Váš duchovní správce