Velká schola

Informace

Velká schola zpívá při nedělních mších   a) Žalmy

                                                          b) Věřím v Boha

                                                          c) Chvála na výsostech Bohu