Milí farníci, přátele, vážení občané Ratají, Popovic, Sobělic, Šelešovic a Věžek

V úvodu mých „pár slov“, všechny Vás srdečně zdravím a přejí všechno dobré.

V předvelikonočním čísle Farního Listu napsal jsem několik myšlenek ohledně fary v Ratajích. Rad bych ještě jednou připomněl nejdůležitější.

Fara je nejen obydlím kněze, ale především úřadem, úředním sídlem farnosti a také je místem jejích dalších, zejména neliturgických aktivit. Odehrává důležitou roli pro život farního společenství.

Máme krásný obrovský kostel, ale bohužel v něm nejsou zastoupeny všechny generace lidí, máme obrovskou faru, ale její špatný technický stav nedovoluje její plné využití pro život farnosti. Právě v tomto vidím obrovský nedostatek a třeba příčinu toho, že do našeho společenství nepřicházejí mladí lidé.

Od Velikonoc do dneška vnímám zájem části farníků o opravu fary, aby mohla sloužit svému účelu, aby se mohl více rozvíjet kulturní a nábožensky život. Někteří z Vás už pomáhají jak svou prací tak i finančně. Je zapotřebí spojit více sil a proto ještě jednou se obracím na ty, kterým není lhostejná tato významná budova v naší farnosti. Kromě pomoci firem a různých institucí musíme se také podílet všichni na tomto projektu.

Proto se obracím na všechny lidi dobré vůle, věřící a nevěřící o pomoc a aktivní zapojení se do opravy fary. Věřím, že s vaši pomoci farní budova po opravě bude sloužit nejen nám všem ale i dalším generacím.

Zvu také všechny zájemce na den otevřených dveří, který se bude konat 6. a 13. července 2013 od 9:00 do 11:00. Možná ne všichni jste na faře byli, proto každého z vás rád osobně přivítám.

Pokud se rozhodnete a budete mít přání podpořit opravy fary, můžete to učinit osobně, nebo svůj dar poslat přímo na účet farnosti č.: 231458385/0300. Potvrzení o přijetí daru je samozřejmostí pro odpočet daní.

Těším se na setkání s vámi a vyprošuji hojnost Božího požehnání.

 

P.Robert Pokrywka, farář