40. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od 28.9 do 5.10.2014

 

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

28.9.

26. neděle v mezidobí –  SLÁVNOST  SV. VÁCLAVA, mučedníka

8:00

     Zlobice

Za + rodinu Večerkovu a za + Františka Vondrušku

9:15

Počenice

Za farniky, za duchovní rozkvět našich farnosti

10:45

Rataje

Za + Bohumila a Rostislava Kovářovy, + syny a rodiče

pondělí

29.9.

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

 

 

úterý

30.9.

Sv. Jeronýma, kněze

19:00     Rataje

Za + Marii a Antonína Filákovy, syna Aloise, duše v očistci a pro živé rodiny ochranu Panny Marie

středa

1.10

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

17:00

ZLÍN

SETKÁNÍ EKONOMICKÝCH RAD FARNOSTI na Jižních Svazích ve Zlíně

čtvrtek

2.10.

Památka svatých andělů strážných

18:00 Tetětice

Na daný úmysl

19:00

Zlobice

Za + Františku  Vojáčkovu a rodinu Zapletalovu

pátek 3.10.

  PRVNÍ  PÁTEK

19:00 Rataje

Za + manžele Koláčkovy a jejich + rodiče

sobota

4.10.

Mše svatá z následující neděle

18:00 Věžky

Na daný úmysl

neděle

5.10.

   27. neděle v mezidobí                         

8:00

Zlobice

Za + Petra a Ludmilu Maletovy, za + Arnošta a Marii Daňkovy a za živou a + rodinu

9:15

Počenice

Za + rodiče, kmotry a za duše v očistci

10:45

Rataje

Za + Marii Šebestíkovu, manžela, syna Zdeňka a duše v očistci

...

  • Dnešní neděle je věnována modlitbám za 3. Všeobecné mimořádné shromáždění biskupské synody, která se bude konat od 5. do 19, říjná na téma „Pastorační výzvy pro rodinu v kontextu evangelizace“. Papež František složil Modlitbu za Synodu ke Svaté rodině, kterou se budeme modlit během synody.
  • Příští neděli v kostele ve Zlobicich poděkujeme Pánu Bohu za letošní úrodu. Dožínková Mše Svatá v 8:00 hodin.
  • Příšti neděli v kostele Nejsvětější Trojice ve ZDOUNKÁCH bude VEČEŘADLO.  Začátek v 15: hodin. Tomuto večeřadlu bude předsedat P. Jiří Polášek ze Zašové.
  • V týdnu navštívím nemocné: ve čtvrtek /Zlobice, Bojanovice, Věžky, Tetětice a Počenice / v pátek: / Popovice, Rataje a Šelešovice /. Od 8:00 hodin.
  • V pátek v kostele v Ratajích v 18:00 hodin bude VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ, tichá adorace, slavnostní požehnání a Mše svatá v 19:00 hodin.
  • Upozorňují členů farní rady v Ratajích, že setkání bude ve středu 8. říjná po mši svaté.
  • Vyučování náboženství bude ve STŘEDU ve 13: hodin ve škole v POČENICICH  a v PÁTEK ve škole v RATAJICH.
  • Všem farníkům  přeji krásnou a požehnanou neděli. Do nového pracovního týdne hodně úspěchu.

 

                            P. Mgr. Jan Surowczyk, farář