15. a 16. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech

RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnech od 6.4.2014 do 20.4.2014

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

6.4.

5. neděle postní

8:00

Zlobice

Na poděkování za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu (úmysl z 13.2.)

9:15 Počenice

Za + Věroslavu a Vlastislava Vybíralovy a za živou rodinu

10:45

Rataje

Za + Jana a Františku Frkalovy a rodiče

středa

9.4.

Středa po 5. neděli postní

19:00 Rataje

Za + Marii a Oldřicha Sovovi ze Šelešovic

pátek

11.4.

Pátek po 5. neděli postní

19:00 Rataje

Pobožnost křížové cesty

sobota

12.4.

Sobota po 5. neděli postní

18:00 Věžky

Na daný úmysl

neděle

13.4.

Května neděle

8:00

Zlobice

Za farníky

9:15 Počenice

Za + Jiřinu Sovovou, manžela a za živou rodinu

10:45

Rataje

Za + Josefa Sedláčka, rodiče a duše v očistci

čtvrtek

17.4.

Zelený čtvrtek

19:30

Rataje

Za + Zdeňka Nováka, sourozence a rodiče

19:00

Zlobice

Za + Marii Bělařovu, Annu Hrobaříkovu a duše v očistci (úmysl z 20.3.)

pátek 18.4.

Velký Pátek

19:30

Rataje

Obřady Velkého Pátku

19:00

Zlobice

Obřady Velkého Pátku

sobota

19.4.

Bílá Sobota

19:00

Rataje

Za + Vojtěcha Chmelu, manželku a živou rodinu

20:30

Zlobice

Za děti a mládež farnosti

neděle

20.4.

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

8:00

Zlobice

Za farníky ze Zlobic

9:15 Počenice

Za + Vladimíra Zbořila, manželku, sestru, bratry a za živou rodinu

10:45

Rataje

Za živé a + farníky ze Šelešovic

pondělí

21.4.

Pondělí velikonoční

8:00

Zlobice

Za farníky z Bojanovic

9:15

Rataje

Za + Antonína Mozgu, bratra Ladislava a manželku

  • Po dobu mé pracovní neschopnosti mše sv. budou tak jak jsou rozepsaný v tabulce bohoslužeb.
  • 13.4 sbírka bude věnovaná na opravy a 20.4. na Arcibiskupsky Seminář v Olomouci.
  • Rozpis zpovědi před velikonocemi je ve vývěsce. Prosím využijte tuto nabídku. Prosím také, aby farníci z Počenic využili nabídku zpovědi v Morkovicích. Ve Zlobicích kněz bude zpovídat na Květnou Neděli od 7:15 do 7.55. Dějte prosím přednost těm, kteří nemůžou se dostat ke zpovědi jinam.
  • Rozpis bohoslužeb ve Svatém Týdnu a o Velikonocích je dany zvlášť ve vývěsce.
  • (Rataje) Náboženství v dubnu bude v následující pondělky: 7, 14, 28 od 15:00 do 16:00.
  • Všem farníkům, přátelům a lidem dobré vůle přeji krásnou a požehnanou neděli. Do nového pracovního týdne hodně úspěchu.

 

Velikonoční bohoslužby 2014

Farnost

Květná neděle

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Bíla sobota–Velikonoční vigilie

Neděle velikonoční

Pondělí velikonoční

Rataje u Kroměříže

10:45

19:30

15:00-křížová cesta

19:30-obřady

19:00

10:45

9:15

Zlobice

8:00

19:00

15:00-křížová cesta

19:00-obřady

20:30

8:00

8:00

Počenice

9:15

---

---

---

9:15

---