42. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech

RATAJE, POČENICE, ZLOBICE

v týdnu od  12.10 do 19.10.2014

den

liturgická oslava

čas/místo

bohoslužby

neděle

12.10

 28. neděle v mezidobí

8:00

Zlobice

 Za + Josefa a Annu Zapletalovy a za živou a + rodinu

9:15

Počenice

 Za + Josefa a Marii Frkalovy a za živou rodinu

10:45

Rataje

 Prosba za Společenství Matek, za vyslyšení modliteb

pondělí

13.10

 

 

V případě potřeby volejte

 

f.ú. sv.Mořice v Kroměříži

573 338 952

úterý

14.10

 

 

středa

15.10

  Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky    církve

 

čtvrtek

16.10

 

 

pátek

17.10

 Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a  mučedníka

 

sobota

18.10

 Sv. Lukáše, evangelisty

 

 

 

 

neděle

19.10

 29. neděle v mezidobí – SBÍRKA na MISIE

8:00

Zlobice

 Za + Františka Opluštila a za + rodiče z obou stran

9:15

Počenice

 Na poděkování Pánu Bohu za 50. roků společného života s  prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

10:45

Rataje

 Za + Julii a Františka Valáškovy, rodiče z obou stran a za duše v  očistci

  • V týdnu mše svaté ve farnostech  NEBUDOU!!! Budu v Římě v Kongregaci pro blahořečení a svatořečení, která shromažďuje informace o LENCE, která zemřela v pověsti svatosti. Pro nutné případy, jako je  vyřizování pohřbu, mne zastupují kněží z farnosti sv. Mořice v Kroměříži.
  • Příští neděle je Misijní neděle, sbírka bude věnovaná na MISIE.
  • V ponděli 13. října v Kroměříží, VODNÍ ULICE 59 bude požehnání a zahájení PRODEJNY KNIHKUPECTVÍ  AVE. Knihkupectví bude zaměřeno na křesťanskou literaturu, knihy pro děti, kalendáře  a na liturgické potřeby: křestní svíce, křestní rouška, obrazky, růžence a pod.
  • Všem farníkům a lídem dobré vůle přeji krásnou a požehnanou neděli

 

 

            P. Jan Surowczyk, farář