50. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od 7.12 do 14.12.2014

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

7.12.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ      

8:00

     Zlobice

Za + Libuši a Zdeňka Odstrčilíkovy a celou živou a + rodinu

9:15

Počenice

Za + Antonína Barneta, + rodiče a Boží pomoc pro živou rodinu

10:45

 Rataje

Za + Emilii a Pavla PAPRSTKOVY a živým rodinám ochranu Panny Marie

pondělí

8.12.

 Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

 17:00                 Rataje   

 

18.00   Zlobice          

Za + rodiče Tučkovy, + z rodiny, duše v očistci a Boží pomoc pro živou rodinu

 

 

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodini, za Boži požehnání pro živé sourozence Filákovy, jejich rodiny a za ochranu Panny Marie

úterý

9.12.

     Mše feriální

    

 

 středa

10.12

 

RORÁTNÍ mše svatá

17:00

Rataje

Za + Josefa Poledňaka, rodiče z obou stran a duše v očistci

čtvrtek

11.12.

  RORÁTNÍ mše svatá

    17:00         Tetětice

Na daný úmysl

    18:00

   Zlobice

Za + Josefa Skopala, + manželku a za živou a + rodinu

pátek 12.12.

   Mše feriální

    17:00       Rataje

Za + rodinu Šiškovu, syna Miroslava a za rodinu Foltýnovu

sobota

13.12.

Mše z následující neděle

17:00 Věžky

 

Na daný úmysl

neděle

14.12.

3. NEDĚLE  ADVENTNÍ    -GAUDETE – RADUJTE SE!!!            

8:00

Zlobice

Za + Filoménu a Josefa Krajčovy , + z rodiny, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

9:15

Počenice

Na poděkování za Boží ochranu

10:45

Rataje

Za + Františka Tupého a za živou rodinu

      1.      ADVENT – je to doba přípravy na Vánoce. Pamatujme na vážný ráz této doby. Scházejme se doma celá rodina k modlitbě u adventního věnce, Připravte cestu Pánu do vašich rodin.

2.      Ve středu v Ratajich v 17.00 hodin, ve čtvrtek ve Zlobicich v 18:00 hodin a v Tetěticich v 17.00 hodin bude mše svatá rorátní – votivní mše svatá k Panně Marii.

3.       Nemocné navštívím až 18 a 19 prosince. Bude to zároveň příprava na Vánoce.

4.      V sakristii si můžete zapisovat úmysly na mše svaté na období leden až březen 2015.

5.      Zpovidám vždycky půl hodiny před mši svatou /kromě neděle/.

 

                                        Přeju Vám požehnáný týden.

                                                                                          P. Jan Surowczyk, farář