36. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od 31.8.2014 do 7.9.2014

Den

Liturgická oslava

čas/místo

Úmysly

neděle

31.8.

22. neděle v mezidobí

8:00

Zlobice

Za + Marii Konečnou, manžela, rodiče a duše v očistci

9:15

Počenice

Za + rodiče Šidlejovy, + dceru a syna

10:45

Rataje

Za Stanislava a Blaženu Žákovských a rodiče z obou stran

pondělí

1.9.

 

 

 

úterý

2.9.

 

 

 

středa

3.9.

Středa Sv.Řehoře Velikého

19:00

Rataje

Za + Kocourkovy Bohumila a Marii

čtvrtek

4.9.

Čtvrtek 22. týdne

18:00

Tetětice

Na daný úmysl

19:00

Zlobice

Za + Marii Diasovou, + manžela a celou + rodinu

pátek 5.9.

Pátek PRVNÍ PÁTEK

19:00

Rataje

Za + Reginu Habánovou za duše v očistci

sobota

6.9.

Sobota 22. týdne v mezidobí

18:00 Věžky

Na daný úmysl

neděle

7.9.

23. neděle v mezidobí

POUŤ K ANDĚLŮM STRÁŽNÝM V TETĚTICÍCH A V BOJANOVICÍCH

8:00

Rataje

Za farníky, za duchovní rozkvět našich farností

9:15

Tetětice

Za živé a + farníky z Tětětic na přímluvu andělů strážných

10:45

Bojanovice

Za živé a + farníky z Bojanovic na přímluvu andělů strážných

 • Upozorňuji farníky z Rataji, že příští neděli mše svatá v 8 hod. 
 • Příští neděli budou v Tetěticích a v Bojanovicích hody – SVATÝCH ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH. Hodová mše svatá u kaple v Tetěticích bude v 9:15 hod. A u kaple v Bojanovicích v 10:45 hod.
  Mše svatá v kostele v Počenicích a ve Zlobicích NEBUDE! Jste moc zváni na pouť !!!
 • V tomto týdnu navštívím nemocné: ve čtvrtek /Zlobice, Bojanovice, Věžky, Tetětice a Počenice/
  V pátek /Rataje, Popovice, Šelešovice/
 • V pátek po mši svaté v Ratajích bude společná adorace a svátostní požehnání.
 • Prosím povzbuďte své děti v vnuky, aby se ve školách přihlásili do výuky náboženství.
 • Výuku náboženství začneme v týdnu po neděli 14. září.
 • V sobotu 13. září putujeme na Velehrad. Společně s děkanátem Holešov konáme pouť rodin a za duchovní povolání.
 • Všem farníkům, přátelům a lidem dobré vůle přeji krásnou a požehnanou neděli. Do nového pracovního týdne hodně úspěchů.

 

P. Mgr. Jan Surowczyk, farář