49. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od 30.11 do 7.12.2014

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

30.11.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ      

8:00

     Zlobice

Za + Marii Motalíkovu, + manžela a rodinu Šiškovu

9:15

Počenice

Za dar zdraví a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodinu VLČKOVU z Brumova

10:45

 Rataje

Za + Vlastu a Josefa Kočarovy, sestru Ludmilu, dceru Patrušku a synovce Radka

pondělí

1.12.

     Mše feriální    

Olomouc

Za kněze, kteří působi ve farnosti Veľká Lipnice – za zdravi, Boží požehnání a dary Ducha Svatého

úterý

2.12.

     Mše feriální

    

Na úmysl darce

 středa

3.12

Sv. Františka Xaverského, kněze -

RORÁTNÍ mše svatá

17:00

Rataje

Za + Miloše Vrzala, manželku, jejich rodiče a děti

čtvrtek

4.12.

 Den modliteb za kněžská    povolání – RORÁTNÍ mše svatá

    17:00         Tetětice

Na daný úmysl

    18:00

   Zlobice

Za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu

pátek 5.12.

 PRVNÍ   PÁTEK

    17:00       Rataje

Na poděkování za přijaté Boží milosti s prosbou o dar zdravi a Ducha Svatého

sobota

6.12.

Mše z následující neděle

17:00 Věžky

 

Na daný úmysl

neděle

7.12.

2. NEDĚLE  ADVENTNÍ                

8:00

Zlobice

Za + Libuši a Zdeňka Odstrčilíkovy a celou živou a + rodinu

9:15

Počenice

Za + Antonina Barneta, + rodiče a Boži pomoc pro živou rodinu

10:45

Rataje

Za + Emilii a Pavla PAPRSKOVY a živým rodinám ochranu Panny Marie

      

1.      Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Adventní doba má dvojí povahu: je to doba přípravy na oslavu Narození Páně a zároveň je to doba k očekávání druhého příchodu Krista na konci věků.

2.      Ve středu v Ratajich v 17.00 hodin, ve čtvrtek ve Zlobicich v 18:00 hodin a v Tetěticich v 17.00 hodin bude mše svatá rorátní – votivní mše svatá k Panně Marii.

3.      V týdnu je první pátek. Nemocné navštívím až 18 a 19 prosince. Bude to zároveň příprava na Vánoce.

4.      Příšti neděli se tu zastaví sv. Mikuláš. Určitě nechá něco, čím dosvětčí svou pověstnou štědrost.

5.      Moc děkují dětem a dospělým, kteří včera přišli na faru v Ratajích….

6.      Zpovidám vždycky půl hodiny před mši svatou /kromě neděle/.

        

                                        Přeju Vám požehnáný týden.

 

                                                                                          P. Jan Surowczyk, farář