26. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od 22.6.2014 do 29.6.2014

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

22.6.

12. neděle v mezidobí

8:00

Zlobice

Za + Žofii Kočařovu, manžela Františka, živou a + rodinu

9:15

Počenice

Za farníky

10:45

Rataje

Za + Ludmilu a Františka Grydilovi, rodiče a sourozence

pondělí

23.6.

Pondělí 12. týdne v mezidobí

(mše sv. ze Slavnosti)

19:00

Rataje

 

úterý

24.6.

Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

18:00

Počenice

Za + Františka Vysloužila, rodiče a za duše v očistci

19:00

Zlobice

Za + Aloise Michálka, manželku, živou a + rodinu

pátek

27.6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšová

19:00

Rataje

Za + Zdeňka Šebestíka, rodiče a duše v očistci

sobota

28.6.

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

18:00

Věžky

Na daný úmysl

neděle

29.6.

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

8:00

Zlobice

Za + Oldřicha Borečka k nedožitým 70. narozeninám

9:15

Rataje

Za živé a + hasiče a farníky z Rataji a Popovic

10:45

Počenice

Za + Františku Štěpánkovou, rodiče a sourozence

  • (Zlobice) V pátek 27. června zveme všechny od 17:00 na farní dvůr na táborák na zahájení prázdnin. Budeme pálit školu (papírovou). Občerstvení zajištěno.
  • Dekretem AO s účinností od 1.7.2014 jsem jmenován farářem farnosti Popovice u Uherského Hradiště. Proto v červenci ukončím práci v této farnosti, kterou převezme P. Vladimír Jesenský.
  • Všem farníkům, přátelům a lidem dobré vůle přeji krásnou a požehnanou neděli. Do nového pracovního týdne hodně úspěchu.