28. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od  5. 7. 2015  do  12. 7. 2015

 

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

5.7.

Slavnost

SV. CYRILA, MNICHA a METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy,

hlavních patronů Moravy

 

8:00

Rataje

Za + Vlastimilu Tupou, manžela, syna Josefa a duše v očistci

9:15

Počenice

Za + Marii Obručovou, manžela a dceru a za živou rodinu

10:45

Zlobice

Za  FARNÍKY na přímluvu

SV. CYRILA a METODĚJE

pondělí

6.7.

Sv. Marie Gorettiové,

panny a mučednice

   

úterý

7.7.

mše feriální

 19:00

Zlobice

Za + Miloše Zapletala, sestry Libuši a Drahomíru a duše očistci

 středa

8.7.

mše feriální

19:00

Rataje

Za + Miloslava Vrzala a vnuka Milana, s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu Vrzalovu a Tvrdou

čtvrtek

9.7.

mše feriální

18:00

Tetětice

Na daný úmysl

pátek

10.7.

mše feriální

19:00

Rataje

Za + Jaroslava Svozílka, manželky, dceru Stanislavu a živou rodinu

sobota

11.7.

Svátek  sv. Benedikta,

Opata, patrona Evropy

18:00

Věžky

Na daný úmysl

neděle

12.7.

15. NEDĚLE v mezidobí

Poutní slavnost

sv. Bonaventury,

biskupa a učitele církve

8:00

Zlobice

Za + Ludmilu Lejsalovou a živou a + rodinu

9:15

Počenice

Za + Marii Pektorovou, manžela a celou živou a + rodinu

11:00

Sobělice

Za FARNÍKY na přímluvu

Sv. Bonaventury

 

V úterý 7. července bude mše svatá v 19:00 hod. ve Zlobicích. Ve čtvrtek tam mše svatá nebude.

 

UPOZORNĚNÍ:

V neděli 12. července bude poutní mše svatá u kaple sv. Bonaventury v Sobělicích v 11:00 hod. Sloužit ji bude novokněz Mgr. Zdeněk Mlčoch. Mše svatá v Ratajích nebude.