1. týden (2015)

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od  28.12 do 4.1.2015

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

28.12.

Svátek  Svaté Rodiny: JEŽÍŠE, MARIE a JOSEFA      

8:00
Zlobice

Za + Františka Jablunku, zetě Zdeňka a za živou a + rodinu

9:15
Počenice

Za + Zdeňka Polišenských, syna Pavla a rodiče z obou stran

10:45
Rataje

Za + Františku Novákovu

pondělí

29.12.

 Pátý den v oktávu Narození Páně

 

 

úterý

30.12.

Šestý den v oktávu Narození Páně

 

 

 středa

31.12

Sedmý den v oktávu Narození Páně – PODĚKOVÁNÍ a PROSBA o BOŽÍ  POMOC do NOVÉHO ROKU  2015

15:00

 TETĚTICE

NA  PODĚKOVÁNÍ  PÁNU  BOHU  ZA CELÝ  ROK 2014  A ZA  BOŽÍ  POŽEHNÁNÍ A OCHRANU PANNY  MARIE   DO NOVÉHO  ROKU

VE  FARNOSTECH : RATAJE, ZLOBICE a POČENICE

 

 

  16:30

  ZLOBICE

18.00

RATAJE

čtvrtek

1.1

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – Závazný zasvěcený svátek!!! Nový rok

8:00

Zlobice

Za živé a + kněze působici v naši farnosti

 

 

9:15

Počenice

Za celou živou a + rodinu Frankovu a Toušovu

 10.45

Rataje

Za živé a + farniky ze SOBĚLIC

pátek 2.1

sv. Basila Velikého a ŘehořeNaziánského, biskupů

17:00

Rataje

Za + Ludmilu Zezulovou, + rodiče a duše v očistci

sobota

3.1.

Mše z následující neděle

17:00 

Věžky

Na daný úmysl

neděle

4.1

2. NEDĚLE po NAROZENÍ PÁNĚ          

8:00

Zlobice

Za  + Vladimíra  Hánoše a za živou a + rodinu

9:15

Počenice

Za + Květoslavu Chmelařovou, manžela a rodiče z obou stran

10:45

Rataje

Za + Milana  Capila k 20 výroči úmrti a živé rodině pomoc Boží a ochranu Panny Marie

 

1.      Ve středu při bohoslužbách poděkujeme Pánu Bohu za končící se rok 2014. Jste srdečně zváni.

2.      Ve dnech 2.- 4.ledna 2015 budou přicházet koledníci do všech domácnosti aby od Vás vyprosili finační příspěvek pro ty nejpotřebnější. Děkujeme všem kdo se zapojí do koledování nebo přispějí darem.

3.      POČENICE: V sobotu v 16:00 hod. bude v kostele vánoční koncert pěveckého sboru CANTUS Morkovice. Jste srdečně  zváni

.

                 DO NOVÉHO  ROKU  2015   VÁM   ŽEHNÁ

                                                                  P. Jan Surowczyk, farář