15. týden

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle
5.4

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ –

sbírka na Kněžský seminář

8:00
Zlobice

Za živé a + farníky ze Zlobic

9:15
Počenice

Na poděkování za dar zdraví a za Boží ochranu

10:45
Rataje

Za živé a + farníky ze Šelešovic

pondělí
6.4

Velikonoční pondělí

8:00
Zlobice

Za živé a + farníky z Bojanovic

9:15
Věžky
Za + sestry Ludmilu Serdenčukovu a Marii Křížovu
10:45
Rataje
Za živou a + rodinu Švástovu

úterý
7.4

Velikonoční oktáv

 

 

 středa
8.4

Velikonoční oktáv

 

 

čtvrtek
9.4

Velikonoční oktáv

18:00
Tetětice

Na daný úmysl

19:00
Zlobice

Za + rodinu Urbánkovu, Šulákovu a Kotěrovu a za duše v očistci

pátek
10.4

Velikonoční oktáv

19:00
Rataje

Za + Květuši Sedláčkovou, manžela, dceru a za celou živou a + rodinu Sedláčkovou

sobota
11.4

Mše z následující neděle

18:00
Věžky

Na daný úmysl

neděle
12.4

2. Neděle Velikonoční – svátek BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ          

8:00
Zlobice

Za + Žofii Kočařovou, manžela a za živou a + rodinu

9:15
Počenice

Za + Jiřinu Sovovou, manžela a za živou rodinu

10:45
Rataje

Za + Stanislava a Blaženu Říkovských a rodiče z obou stran

 

 

1.      Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na Kněžský seminář v Olomouci

2.      Moc děkuji všem, kdo jakýmkoli způsobem přispěli k důstojné oslavě Velikonoc (úklid, zpěváci, varhánik, výzdoba kostela, muzikanti, ministranti, kostelnici).

 

POZOR: ZMĚNÁ BOHOSLUŽEB!!! Rataje v 19:00, Zlobice v 19:00, Věžky v 18:00, Tetětice v 18:00 hodin.

 

Přeju   Vám  požehnáný velikonoční  týden

Váš duchovní správce