11. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od  8.3.2015  do   15.3.2015

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

8.3

3.NEDĚLE  POSTNÍ 

8:00

     Zlobice

Za + rodiče Trchalíkovy, jejich sourozence a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

9:15

Počenice

Za + rodiče Jaroslavu a Oldřicha Churých

10:45

 Rataje

Za živou a + rodinu  Bakalíkovu

pondělí

9.3

Postní doba

        

Za + Josefa a Františku Šulákovy a Boží pomoc pro živé rodiny

úterý

10.3

Postní doba

    17:00

   Rataje

Za + Josefa a Františku Poláchovy, + dceru, 2 syny a vnuka

 středa

11.3

Postní doba

     17:00

    Rataje

Za + Marii Zezulovu, sestru, manžela a rodiče z obou stran

čtvrtek

12.3

Postní doba

     17:00

   Tetětice

Na daný úmysl

      18:00

     Zlobice

Za + Elišku Vychodilovu, manžela, sestru, rodiče a duše v očistci

pátek

    13.3

  Postní doba

17:00 Rataje

Za živou a + rodinu Zlámalovu a duše v očistci

sobota

14.3

Mše z následující neděle

17:00 Věžky

 

Na daný úmysl

neděle

15.3

4. NEDĚLE  POSTNÍ   -  „LAETARE – RADUJ SE…   „          

8:00

Zlobice

Za živou a + rodinu Skopalovu a Hruškovu

9:15

Počenice

Na poděkování a za Boži požehnání pro rodinu Štěpánkovu

10:45

Rataje

Za + Vladislava a Vlastu  Hrabalových

1.      Dnes v Kroměříži od 12:00 do 14:00 hod. je Tříkrálové bruslení pro koledníky a vedouci TS.

/ zimni stadion/.          

2. ZLOBICE: Dnes ve 14:00 hod. bude pobožnost Křížové cesty, kterou povedu já. Pak na faře bude setkání rodičů a dětí, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.

3. V našich farnostech probihají VOLBY do pastorační a ekonomické rady farnosti. Děkují všem, kteří dnes přinesli volební listky do kostela….

4. FarnostZLOBICE připravuje pro naše farnosti Farni list na Velikonoce. Napsané příspěvky můžete poslat do 15. března.

5. Příští nedělí bude měsíční sbírka na opravy v našich farnostech.

 

                      Přeji Vám požehnaný týden

  

                                                              Váš duchovní správce