5. týden

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

25.1

3. NEDĚLE v MEZIDOBÍ 

8:00
Zlobice

Za + Františka Lizala, + rodiče, sourozence a za duše v očistci

9:15
Počenice

Za farniky, za duchovní rozkvět farnosti

10:45
Rataje

Za + Marii a Aloise Petrovských, dcery a syna

pondělí

26.1

sv. Timoteje a Títa, biskupů

17:00
Rataje

Za + Aloise Jalšika a za živou a + rodinuZlamalovu a Jelšikovu

úterý

27.1

Úterý 3. týdne

 

Za všechny nevinné oběti holocaustu v koncentračním táboře v Osvětimi

 

 středa

28.1

Sv. Tomáše Akvinského, kněze

 

         

    Brno

Za  farniky, za duchovní rozkvět farnosti

čtvrtek

29.1

Čtvrtek  3. týdne

17:00
Tetětice

Na daný úmysl

18:00
Zlobice

Za + Drahomíru Mariánkovu, + manžela, dvoje rodiče a duše v očistci

pátek 30.1

Pátek 3. týdne

17:00
Rataje

Za + Bohumilu a Marii Vrzalovy

sobota

31.1.

Mše z následující neděle

17:00
Věžky

Na daný úmysl

neděle

1.2

4. NEDĚLE v MEZIDOBÍ           

8:00
Zlobice

Za všechny ženy a matky z farnosti

9:15
Počenice

Za + Antonína Kubitu, + manželku, syna a za celou živou rodinu

10:45
Rataje

Za + rodiče Kabrhelovy, + z rodiny a za duše v očistci


1.    Dnes končí Týden modliteb za jednotu křesťanů.

2.    V měsiční  sbírce na opravy jste přispěli:       ZLOBICE: 3.196 Kč,      POČENICE: 2.890 Kč,       RATAJE: 5.655 Kč a u jesliček v Ratajích 1.297 Kč.  Všem darcům Pán Bůh zaplať.

3.    V sakristii si můžete zapisovat úmysly na mše svaté na období duben až červen 2015, je ještě par volných míst na měsíc březen.

4.    V měsici březnu  proběhnou v našich farnostech volby do ekonomické a pastorační rady farnosti.

5.    Zpovidám vždycky půl hodiny před mši svatou / kromě neděle /

 

VŠEM  FARNIKŮM a  DOBRODINCŮM   ŽEHNÁ
Váš  duchovní  správce