33. týden

Slavíme liturgické mezidobí - od neděle 9. srpna do neděle 16. srpna 2015

-------------------------------------------------------------------

ne   9. srpna  - 19.  neděle v mezidobí
po 10. srpna  - Svátek sv. Vavřince, mučedníka  
út  11. srpna  - Památka sv. Kláry, panny
st  12. srpna  - Sv, Jany Františky de Chantal, řeholnice
čt  13. srpna  - Sv. Ponciána, papeže a Hippolita, kněze
pá 14. srpna  - Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze
so 15. srpna  - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
ne 16. srpna - 20.  neděle v mezidobí                                

-------------------------------------------------------------------

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích  

ne   10:45    Za + Marii Závidčákovu, sestru Filomenu,bratra Jindřicha, jeho manželku Mílu a za  rodiče

st     19:00  Za + P. Jana Sarkandra Veselku

pá    19:00  Za + Anežku Strašákovu, živou a + rodinu

so   19:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne    10:45           Za + Karla Zezulu, manželku a rodiče z obou stran

---------------------------------------------------------------------------

________________________________  ______        

u  sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e  ve Zlobicích 

ne   8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt   19:00   Za + Zdenka Polanského, rodiče, sourozence a duše v očistci

ne   8:00    Za + Anežku Bazalkovu, manžela,  živou a + rodinu

-----------------------------------------------------------------------------

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne    18:00   Na daný úmysl

so     18:00   Na daný úmysl

-----------------------------------------------------------------------------

________________________________________      

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

ne    9:15   Za celou živou a + rodinu Matouškovu

ne    9:15   Na poděkování za Boží ochranu     

-----------------------------------------------------------------------------

Kaple sv. Andělů Strážných v Tetěticích

út    18:00 Na daný úmysl

-----------------------------------------------------------------------------

Oznamy na liturgické mezidobí do neděle 16. srpna 2015

Dnes  je 19. neděle v mezidobí.

V úterý  bude v 18:00 hod. mše svatá v kapli v Tetěticích.

V sobotu  je  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie.  Mše svatá bude ve  Věžkách v 18:00 hod. a v Ratajích pak  v 19:30 hod.  Prosím, přijďte všichni oslavit naši Nebeskou Matku, Pannu Marii.

Příští  neděle  je 20. v mezidobí. Sbírka bude určena na opravu kostela.

Prosím rodiče, jejichž děti chodí do zdejší školy, aby si u mne vyzvedli přihlášky do náboženství na nový školní rok.

Předhodový úklid bude v Počenicích 15. srpna ráno.

Rataje:  zapište se, prosím, do rozpisu na úklid kostela.

Rataje: Všichni jste zváni na společnou pouť k Panně Marii na Svatý Hostýn, a to  v sobotu 29. srpna;

odjezd autobusu:

Popovice autobusová zastávka          7:15

Sobělice u kapličky                          7:20

Rataje u kostela                              7:25

Rataje ZOD točna                            7:30

Šelešovice, autobusová zastávka       7:40

Návrat z pouti po 14. hodině. Příspěvek na dopravu je 70 Kč na osobu. Přihlásit se můžete u pana Zdeňka Zezuly Rataje 19 -  včetně zaplacení příspěvku na dopravu.

 

A ještě připomínka všem:

na lavicích máte připravené  Úmysly apoštolátu modlitby na tento měsíc. Bylo by chvályhodné, abyste se je společně  modlili přede mší svatou následně po modlitbě růžence. Děkuji.