36. týden

Slavíme  liturgické mezidobí  -  od  neděle  30. srpna  do  neděle  6. září 2015

ne 30. srpna  - 22.  neděle v mezidobí

po 31. srpna   

út  1. září

st  2. září   

čt  3. září  - Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

4. září   

so 5. září  - Bl Terezie z Kalkaty

ne 6. září - 23.  neděle v mezidobí                              

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                

ne   10:45    Za + Milana Slavíka, rodiče a sourozence

st     19:00  Za + Marii Olšinovu

    19:00  Za rodinu Mokrou

ne    8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

---------------------------------------------------------------------------

________________________________  ______        

u  sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e  ve Zlobicích         

ne   8:00    Za + Marii Konečnou, manžela, rodiče a duše v očistci

čt   19:00    Na poděkování za 30 let společného života

 

Kaple v Bojanovících

ne 6.9.  10:45      Za živé a + farníky z Bojanovic

-----------------------------------------------------------------------------

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so     18:00   Na daný úmysl

ne     18:00   Na daný úmysl

-----------------------------------------------------------------------------

________________________________________      

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                           

ne    9:15   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út    18:00   Na daný úmysl

-----------------------------------------------------------------------------

Kaple sv. Andělů Strážných v Tetěticích

ne 6.9.       9:15   Na daný úmysl

..................................................................................................

Dnes  je  22. neděle v mezidobí.

 

V úterý  bude v 18:00 hod. mše svatá v Počenicích.

 

Ve čtvrtek  ve 20:30 hod. se konají na faře v Ratajích modlitby otců

 

Ve čtvrtek 3. září navštívím nemocné v Bojanovicích, Věžkách, Tetěticích a Počenicích

v pátek navštívím nemocné v Ratajích, Popovicích  a v domově důchodců

 

V sobotu si v kostele sv. Mořice v Kroměříži slíbí lásku, úctu a věrnost pan Zdeněk Dočkal a slečna Andrea Fojtíková z Počenic

 

Příští  neděle  je 22. v mezidobí. Mše svatá v Ratajích je již v 8:00. V kapli v Tetěticích je hodová mše svatá v 9:15 a v Bojanovicích v 10:45. Mše svatá ve Zlobicích a Počenicích příští neděli nebude  . mše svatá ve  Věžkách  je v 18:00 hod

 

Prosím rodiče, jejichž děti chodí do zdejší školy, aby si u mne vyzvedli a odevzdali přihlášky do náboženství na nový školní rok. Děkuji

 

Informativně uvádím, že v sobotu 26. září odpoledne je pouť děkanátů Kroměříž a Holešov za obnovu rodin a nová kněžská povolání na Svatém Hostýně.

 

V sobotu 17. října bude zakončen  v Brně národní eucharistický kongres s tímto programem; sektory budou otevřeny v Brně na náměstí Svobody od 8 hod. ; v čase od 9 do 10 hod. bude na hlavním pódiu předprogram církevního gymnázia ze Žďáru nad Sázavou pod vedením P. Jana Davida.

V 10.30 hod. bude společně s našimi biskupy ČR a zahraničními hosty, kněžími a jáhny celebrovat papežský legát kardinál Paul Cordes. Bohoslužbu z Náměstí Svobody bude přenášet ČT2. Po mši sv. ve 12.30 hod. bude eucharistický průvod, jehož čelo budou tvořit kromě otců biskupů, kněží, jáhnů  a ministrantů také řeholní sestry, krojovaní, Vstupenky na tuto bohoslužbu se objednávají  dohromady za jednotlivé farnosti Eucharistický průvod půjde ulici Masarykovou a ulicí Orlí a bude zakončen na Zelném trhu pod katedrálou sv.  Petra a Pavla v Brně přibližně ve 13.30 hod. vyznáním víry, znělkou a modlitbou NEK a výzvou k obnově věčné smlouvy s Bohem a svátostným požehnáním.

Po ukončení bude přítomným nabídnuto malé občerstvení při společném agapé přímo na Zelném trhu

Přihlašovat se můžete u mne do neděle 13. září.

 

U příležitosti diecézního eucharistického kongresu dne 16. května 2015 založil olomoucký arcibiskup Jan Graubner společenství adorátorů olomoucké arcidiecéze nazvané „Eucharistická hodina“. Přihlásit se do něj může každý laik i duchovní, dospělý i dítě – nejlépe prostřednictvím své farnosti. Další podrobnosti jsou na vývěsce

 

Otec Mariusz Vás zve na pouť do Čenstochové, Lichně a Toruně ve dnech 25. - 28. září . Bližší informace jsou rovněž na vývěsce.