31. týden

Slavíme  liturgické mezidobí  -  od  neděle  26. července  do  neděle  2. srpna 2015

ne  26. července - 17.  neděle v mezidobí

po  27. července  - Památka sv. Gorazda a druhů.

út   28. července    

st   29. července   - Památka sv. Marty

čt   30. července  - Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve     pá  31. července  - Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

so  1. srpna           -  Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

ne 2. srpna       - 18.  neděle v mezidobí                                    

 

-------------------------------------------------------------------

Bohoslužby v týdnu:

-------------------------------------------------------------------

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne    10:45    Za Josefa a Žofii Mičánkovy,  Anežku Havlasovu a rodiče

st      19:00    Na úmysl dárce

pá     19:00

ne    10:45    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

-----------------------------------------------------------------------------

u  sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e  ve Zlobicích

ne   8:00    Za + Annu Holínkovu, dceru Ladislavu, syna Jiřího a rodiče Vrzalovy

čt   19:00   Za + Jaroslava Ondrušku, rodiče a duše v očistci

ne   8:00    Za + Josefa Ondru, manželku, dceru, vnuka, živou a + rodinu

-----------------------------------------------------------------------------

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne    18:00     Na daný úmysl

so    18:00     Na daný úmysl

-----------------------------------------------------------------------------

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

ne    9:15   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne    9:15   Na daný úmysl   

-----------------------------------------------------------------------------

Kaple v Tetěticích  

út   18:00  Na daný úmysl

-----------------------------------------------------------------------------

Oznamy na liturgické mezidobí do neděle 2. srpna 2015

Dnes  je 17. neděle v mezidobí

V úterý bude v 18:00 hod. mše svatá v kapli v Tetěticích.

Ve středu  po mši svaté bude na faře v Ratajích setkání ekonomické a pastorační rady farnosti Rataje

Ve čtvrtek pak bude po mši svaté ve Zlobicích setkání ekonomické a pastorační rady farnosti Zlobice.

V sobotu  bude mše svatá v 18:00 hod. ve Věžkách.

Připomínám, že ve farnosti Rataje jsou ještě volné úmysly na mše svaté v  měsících srpen a září. Přihlaste se u mne.

Příští  neděle  je 18. v mezidobí.